Шлосерско менгеме 36 кг

Шлосерско менгеме - 36 кг

С предпазен кожух на винта 
Работен ход - 170 мм 
Ширина на челюстите - 154 мм 
Направляващи - 55°

Standing vise - 36 kg 
Hood over the screw 
Driving stroke - 170 mm 
Jaw width - 154 mm
Guides - 55°

Шлосерско менгеме 26 кг

Шлосерско менгеме - 26 кг

С предпазен кожух на винта 
Работен ход - 160 мм
Ширина челюста - 124 мм 
Направляващи - 55° 

Standing vise - 26 kg 
Hood over the screw 
Driving stroke - 160 mm
Jaw width - 124 mm
Guides - 55°
Шлосерско менгеме 16 кг

Шлосерско менгеме - 16 кг

С предпазен кожух на винта 
Работен ход - 110 мм
Ширина челюста - 104 мм 
Направляващи - 55° 

Standing vise - 16 kg 
Hood over the screw 
Driving stroke - 110 mm
Jaw width - 104 mm
Guides - 55°
Триосно машинно менгеме

Триосно машинно менгеме

Ширина на челюстите - 110 мм
Работен ход - 130 мм
Хоризонтално - 360°
Вертикално - 90°
Странично в две посоки х 45°

Super Precision 3-Way
Tilting Machine Vise
Jaw width – 110 mm
Driving stroke – 130 mm
Horizontal - 360°
Vertical - 90°
Sideway both directions x 45°
Двуосно машинно менгеме

Двуосно машинно менгеме

Ширина на челюстите - 110 мм 
Работен ход - 115 мм 
Хоризонтално - 360°
Вертикално - 90° 

Super Precision 2-Way 
Angular Machine Vise Jaw width - 110 mm 
Driving stroke - 115 mm 
Horizontal - 360° 
Vertical - 90°
Двуосно машинно менгеме

Двуосно машинно менгеме

Ширина на челюстите - 110 мм
Работен ход - 115 мм
Хоризонтално - 360°
Вертикално - 90° 


Super Precision 2-Way 
Angular Machine Vise Jaw width - 110 mm 
Driving stroke - 115 mm 
Horizontal - 360° 
Vertical - 90°
Шлосерско менгеме 26 кг

Машинно синусно менгеме за шлайфмашини

Ширина на челюстите - 81мм
Работен ход - 74 мм 

Precision sine vise for grinders 
Jaw width - 81 mm
Driving stroke - 74 mm 
Шлосерско менгеме 26 кг

Машина за призматични фаски под 45°

Дебелина на материала - от 0,1 до 4мм 
Тегло на детайлите - до 15 кг

Machine for prism chamfers at 45° 
Material thickness - from 0,1 to 4 mm 
Weight of the jobs - up to 15 kg
Шлосерско менгеме 26 кг

Гаечен ключ

Тегло  -  0,25 кг

Wrench
Weight  - 0,25 kg

Монтажни отвертки, Шлосерски отвертки

Монтажни отверки , Шлосерски отверки

Изработени от закалена стомана

Assembly screwdrivers , Screwdrivers
Made of hardened steel